Nieuwe Locatie

 • In 2014 wisten we dat ons vertrouwd VP zich in het overstromingsgebied bevond en dat we zouden moeten verhuizen naar een andere lokatie.
 • De aanvraag voor de stedebouwkundige van ons nieuw scoutslokaal is in december 2015 ingestuurd.
 • Op 14 maart 2016 werden de lasten bekend gemaakt die moeten voldaan zijn vóór we onze vergunning krijgen.
 • De consessie met Waterwegen en Zeekanaal is ondertekend op 1 april 2016
 • De voornaamste struikelblok was het Agentschap Natuur en Bos die gedurende meer dan een jaar het dossier blokkeerden.
 • In mei 2016 doen we een aangetekend schrijven voor ontheffing op het ontbossingsgebod. In september 2016 doen we een boscompenstatievoorstel (ook terug aangetekend). Een maand later krijgen we een brief van Agentschap natuur en bos dat ze het voorstel niet goedkeuren.
 • De Stad Dendermonde heeft dan bemiddeld met Agentschap Natuur en Bos  en hebben het dossier kunnen deblokkeren.
 • Op 12 Juli 2017 is de realistatieovereenkomst ondertekend met alle Partijen, De Scouts van Baasrode, het stadsbestuur en Waterwegen en Zeekanaal.
 • Met de Provincie en de Polder waren alle dossiers al lang goedgekeurd
 • We hebben dan in oktober 2017 de lasten kunnen invullen om de stedebouwkundige vergunning opnieuw aan te vragen.
 • In december 2017 is de stedebouwkundige vergunning verkregen voor de bouw van ons scoutslokaal
 • Onze architect heeft ook een stabiliteitsstudie-bureau ingeschakeld omdat het zo’n drassig gebied is waar ons lokaal moet komen.  Ons gebouw zal dus op “palen” staan.
 • In januari 2018 is W&Z begonnen om de grond bouwrijp te maken maar door het zeer slechte weer zijn ze moeten stoppen met frezen want de machines reden zich vast in de moerasgrond. Zoals de grond nu bijligt kunnen we er niet over of door.
 • We zullen midden maart 2018 kunnen beginnen met onze bouw :
  • afbakenen van het terrein met herras omheiningen.
  • bodem voorbereiden zodat de machines die de palen in de grond gaan slaan op het terrein kunnen
  • Offertes versturen naar aannemers

 

situatie1